23.05.2019 07:37:36

HİZMETLER

Danışmanlık

Firma ve kamu kurumlarının istekleri doğrultusunda ihtiyaçların tespiti ve bu tespitler ışığında gerekli proje veya projelerin entegrasyon, zaman, maliyet, kapsam ve kalite yönünden incelenerek danışmanlık hizmetinin verilmesi. Danışmanlık hizmetimiz Sistem Analizi, Standartların oluşturulması, Veri Tabanı ve Kullanıcı Arayüz tasarımları ile Kullanıcı Eğitimlerini de içermektedir.

Eğitim

Özel gruplar halinde, ileri seviye Oracle 11g, Microsoft SQL Server 2008 eğitimleri. Eğitim sonrasında staj ve iş imkanı.

Yazılım

İhtiyaca uygun olarak windows tabanlı masaüstü, web tabanlı ve mobil yazılımlarınız, firmanızla yapılacak sözleşmeyi takiben, yapılacak olan sistem ve donanım analizleri sonrasında, ihtiyacınıza en uygun platform, programlama dili ve veritabanı tespit edilerek projeniz geliştirilmeye başlanır. Yazılımlarımız tamamen platform ve veritabanı bağımsız olarak en uygun süre içerisinde tamamlanır. Yazılımlar modüler sistemde geliştirildiğinden her zaman için güncelleme, ekleme, transfer, entegrasyon işlemleri çok kısa zamanda gerçekleştirilir. Yazılımlarımız birbirine veya diğer yazılımlara çok kolay ve kısa sürede entegre olacak şekilde tasarlanmaktadır.

Web Tabanlı Yazılım

Tüm cihazlar ve tarayıcılarda sorunsuz çalışabilmesi ve bu yüzden platform bağımsız tasarlanabilmesi, kurulum ve terminallerde ekstra bir bakım gerektirmemesi gibi nedenlerden dolayı firmaların ve kurumların çoğunlukla tercih ettiği bu web tabanlı otomasyon yazılımlarımızı Ajax, Silverlight, Css3, HTML5 ... gibi en son teknolojileri kullanarak dinamik, platform ve veritabanı bağımsız n-Katmanlı mimari ye uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

Mobil Yazılım

Günümüzde yeni teknolojilerin hayatımıza kattığı en önemli uygulamalardan biri olan Mobil uygulamalar ile her türlü bilgiye her noktadan ulaşabilmemiz, bu bilgileri kontrol edebilmemiz, tüm çalışma ortamlarında her türlü iletişimi ve elektronik paylaşımı olanaklı kılabilmemiz artık bu uygulamaları daha çok önemsememizi gerektirmektedir. Rekabet gücünü ve iş verimliliğini artırmak isteyen firmaların ve personelinin eğitimini, saha performansını, çalışma hızını, doğru karar verebilme yeteneğini geliştirmek ve artırmak isteyen kurumların gerekli değişimleri göze alarak mobil uygulamalara adım atmaları gerekmektedir. Bu gerekliliklere cevap verebilecek, Windows Phone 8, Android, iPhone ... işletim sistemlerinde çalışabilecek mobil uygulamalar yine aynı titizlik ve proje temelli yaklaşımımız ile üretilmektedir.

Windows 8 Platformu

Windows 8 Mağaza uygulamaları, Windows 8 desktop uygulamaları tüm veritabanı tercihleri ile firmamız bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Tüm verilerin bir sunucu üzerinde saklanarak firma veya kurum içi bilgisayar uygulamalarında işlenebileceği ve raporlanabileceği masaüstü yazılımlar ile veri kaybı yaşanmadan iş süreçlerinin takip edilebileceği yazılımlar firmamız bünyesinde geliştirilmektedir. Bu platforma ait canlı kutucuklar, paylaşım, arama fonksiyonları bulut servisleri ile istenen yeteneklere sahip uygulamalar firmanıza veya kurumunuza özel çözümler için firmamız bünyesinde üretilmektedir.

Ar-Ge Çalışmaları

Yazılım projelerimizde Kaynak planlaması, Ölçme, İzleme, Değerlendirme ve Test gibi işlemlerini en iyi şekilde yapabilmemiz için
Sorunlar - İhtiyaçlar Analizi,
Hedef Analizi,
Strateji Analizi,
Paydaş Analizi,
Faaliyet Analizi,
Risk Analizi
aşamaları için bilimsel ve teknik birikimimizi artırmak amacıyla Ar-Ge' ye gerekli önemi vererek bu bilgi birikimlerimizi yeni uygulamalarda kullanmaktayız. Hazır paket yazılımlar ile sadece tüketen ve ihtiyaçlara tam cevap veremeyip sürekliliği kısan çözümler üretmek yerine Ar-Ge' ye önem vererek, hızla gelişen bilgi teknolojilerini yerinde ve tam kullanarak dinamik yazılımlar sunmaktayız.

Bakım, Hizmet Sözleşmesi ve Güncelleme

Tüm yazılımlarımız için bakım, hizmet sözleşmesi ve güncelleme desteğimiz, e-posta, telefon ve yerinde destek olarak verilmektedir. Projenin gerektirdiği öneme ve desteğin aciliyetine göre 7 gün ve 24 saat destek verebilmekteyiz.